Dr.Eray BOZKURT BSc(Hon) Arch UEL MA METU PhD. IYTE

Temel Tasarım-1/Basic Design-1

Temel Tasarım-1 Ders İçeriği 2011 Güz Dönemi – TR

İki boyutlu şekillere uygulanan tasarım elemanları ve temel ilkelerine giriş anlatılır. Temel tasarım ve düşünce unsurları çizgi, şekil, renk, desen, vurgu vb. ilkeler ile destekleyerek açıklanır. Özgün ürünler ortaya çıkarmaları için ders sırasında
ve dışında uygulama çalışmaları verilir.

Basic Design-1 Course Syllabus 2011 Fall Term – EN

Introduction to the vocabulary, elements and basic principles of design as applied to two dimensional forms. Searching, evaluating and applying the basic elements of design; line, form, color, value, and principles.


Studio Work (SW)
Dr.Eray BOZKURT BSc(Hon) Arch UEL MA METU PhD. IYTE