Dr.Eray BOZKURT BSc(Hon) Arch UEL MA METU PhD. IYTE

İç Mekan Yaşam Döngü Tasarımı/Interior Life Cycle Design

İç Mekan Yaşam Döngü Tasarımı Ders İçeriği

Bu ders, problem tanımlama, açıklama, yaratıcılık süreci ve analizi üzerinde yoğunlaşarak çeşitli alanlarda elde edilen tasarım kuramları, yöntemleri ve takım çalışmasını kapsamaktadır. İç mekan malzemelerin çevreye verdiği zararları incelemektedir. Eşikten beşiğe yaklaşımı kullanarak stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Interior Life Cycle Design Course Syllabus

This course is a study of design theories,methods, and tool derived from various fields concentrating on problem definition, description, creativity process, and analysis. Interior materials have an effect on environmental degradation. The course aims to develop strategies by using cradle to cradle approach.

Dr.Eray BOZKURT BSc(Hon) Arch UEL MA METU PhD. IYTE