Dr.Eray BOZKURT BSc(Hon) Arch UEL MA METU PhD. IYTE

Araştırma Yöntemleri/Research Methods

Mimarlık Araştırma Yöntemleri 2011 Güz Dönemi Ders İçeriği

Bu ders lisansüstü düzeyde mimarlık alanında kullanılan araştırma yöntemleri aktarmaktadır. Öğrenciler kendi seçtikleri bir alanda bir araştırma önerisi geliştirmek için gereken bilgiler anlatılmaktadır.

Farklı kavramsal yaklaşımlar veya tipolojiler çerçevesinde şekillenen konularda bilgi toplama, örnekleme, analiz ve eleştirisel yaklaşımlarla irdeleme, profesyonel düzeyde akademik yazı hazırlamak.

Architecture Research Methods 2011 Fall Term Syllabus

This course aims to introduce research methods used in architecture field at graduate level. It is a hands-on class: students develop a research proposal in an area of their choice. As such it will be valuable for Master’s students beginning to work on identifying a research topic and planning their work.

Different conceptual approaches, issues, or typologies are shaped within the framework of information gathering, sampling, analysis, and critical approaches to examine the professional-level academic writing preparation


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2011 Güz Dönemi Ders İçeriği

Interior Design and Environment 2011 Fall Term Syllabus

Dr.Eray BOZKURT BSc(Hon) Arch UEL MA METU PhD. IYTE